Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowyKlient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient, otrzymał ostatni zamówiony produkt. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie: pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej (pieceofhay@gmail.com) lub formularza dostępnego po zalogowaniu na konto Klienta. Klient skorzystać może z FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie w ciągu 14 dni. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: Piece of Hay – Katarzyna Ozdowska, Sobików 21m, 05-530 Góra Kalwaria,

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie skorzystania z innej metody. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Zwrot Produktów brudnych, uszkodzonych lub zniszczonych.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

W przypadku zwrotu Produktu uszkodzonego, w tym także brudnego, Sprzedawca złoży oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.