Przejdź do treści
Strona główna » Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Zachęcamy do skorzystania z darmowego zwrotu zamówionych produktów przez formularz WYGODNE ZWROTY w serwisie FURGONETKA

Każdy kupujący ma prawo do reklamacji towaru zakupionego w sklepie pieceofhay.pl. Reklamacja może się odbywać na zasadzie rękojmi lub gwarancji. Informacje dotyczące przebiegu reklamacji znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego Piece of Hay

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pieceofhay@gmail.com 
lub też pisemnie na adres: Piece of Hay – Katarzyna Ozdowska, Nadwiślańska 23, 03-349 Warszawa
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację w kategorii naprawy lub wymiany produktu. Jeśli naprawa nie dojdzie do skutku, wówczas dopiero wtedy klient będzie mógł żądać albo obniżenia ceny wadliwego produktu lub zwrotu pieniędzy. 

Prawo do odstąpienia od umowy Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient, otrzymał ostatni zamówiony produkt. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w formie: pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej (kontakt@pieceofhay.pl) lub formularza dostępnego po zalogowaniu na konto Klienta. Klient skorzystać może z FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, co jednak nie jest obowiązkowe. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie w ciągu 14 dni. Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: Piece of Hay – Katarzyna Ozdowska, Nadwiślańska 23, 03-349 Warszawa

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – chyba że Klient wyraźnie zażyczy sobie skorzystania z innej metody. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Zwrot Produktów brudnych, uszkodzonych lub zniszczonych.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

W przypadku zwrotu Produktu uszkodzonego, w tym także brudnego, Sprzedawca złoży oświadczenie o potrąceniu przysługującej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

W przypadku produktu brudnego, opłata za czyszczenie wynosi każdorazowo 50zł.

Uszkodzenia i zniszczenia obciążane są proporcjonalnie do skali zużycia Produktu.

Szczegóły dot. Reklamacji i Rękojmi punkt VII. Regulamin

Select your currency
PLN Złoty polski
EUR Euro