Karmić z siatek czy karmić sianem podanym luzem na ziemi?


Konie, mając w naturze możliwość wyboru, często zdecydują się jeść z drzew i krzewów. Jest to wysokość powodująca zadzieranie głowy do góry a więc podobna do tej, na której powszechnie zawieszamy siatki w boksach (ja oczywiście polecam by siatki wisiały jak najniżej, ale na to ma wpływ dużo czynników. Każdy wiesza jak mu i koniowi bezpiecznie i wygodnie).

Badania wykazują, że czas spędzony na pasieniu dzieli się zwykle w stosunku 20/80.
20% – obskubywanie drzew i krzewów, 80%- pasienie z głową opuszczoną. Są także inne sytuacje, w których konie spędzają czas z uniesioną wysoko głową. Na przykład wzajemne drapanie się czy zabawa. Nie należy popadać więc w przesadę. Nie każde uniesienie głowy generuje napięcia.


Ważne jest aby dać naszym koniom wybór i zapewnić różnorodność. Aby pobieranie paszy z podniesioną głową (ze żłoba lub wysoko zawieszonego paśnika) nie było jedyną pozycją w jakiej spędzają czas w boksie lub na padoku.
Dobrym rozwiązaniem jest używanie różnorodnych paśników – zawieszonych niżej lub wyżej- żłobu z paszą treściwą lub poidła stojącego na poziomie gruntu a nie zawieszonego na ścianie a także umożliwienie koniowi zjedzenia pewnej części paszy z ziemi. A także podczas przebywania w stajni, szperania i wyszukiwania jedzenia w czystej ściółce ze słomy (niestety inne ściółki, jak pelet lub wióry nie zapewniają koniom zajęcia podczas godzin spędzonych w boksie)


Jako właściciele koni najchętniej widzielibyśmy je wyłącznie w pozycji z głową w dole. A zapominamy o tym jak faktycznie poruszają się konie w naturze. Badania wykazują, że konie, które mają – jak w naturze- możliwość eksplorowania swojego otoczenia, jedzenia z różnych miejsc a także szukania pożywienia pod nogami lub na krzewach i drzewach maja lepsze zęby, kopyta, lepszą koordynację, umięśnienie i świadomość swojego ciała.


Obserwuję podział wśród właścicieli koni na zwolenników karmienia w siatkach i innych paśnikach i na radykalnych przeciwników. Moim zdaniem żaden system karmienia nie jest złym lub jedynym dobrym pod warunkiem, że zapewniamy koniom możliwość wyboru.
Wiele osób dyskutuje na temat jak podawać koniom pasze objętościową i trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy z ziemi, luzem czy w siatkach. Ze swojej strony chcę tylko powiedzieć, byśmy szanowali swoje wybory bo każdy decyduje się na to co jest najlepsze dla jego konia kierując się własnym rozsądkiem.

We sell to most European countries, contact us by email: pieceofhay@gmail.com, if we do not yet support sales to your country. Have a happy shopping! :) Zamknij